Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Opravné prostředky

 

Co když orgán žádosti nevyhoví:
 - pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě
   pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou
   žadatele, 
 - jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci,
   ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým
   informaci odepřel,
 - proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to
   nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

 Komu se odvolání posílá:
 - odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí
   žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal .

 Kdo o odvolání rozhodne :
 - o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu
   orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve
   věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní
   rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce),
 - ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
   předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal,
 - proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však
   podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného
   soudu.

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát