Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Czech Point

 Czechpoint

tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
 
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan -   veřejná správa.         
Czechpoint bude sloužit jako asistované místo výkon veřejné správy,    
umožňující komunikaci se státem   prostřednictví jednoho místa tak,   
aby  "obíhala data, ne občan".   
V tomto roce je z legislativních důvodů na pracovištích označených
Czechpoint možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních  
systémů veřejné správy a to z: 
   
Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví  
- podle čísla listu vlastnictví  
- podle čísla popisného  
- podle čísla parcely  
- částečné výpisy
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Obchodního rejstříku
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Každá stránka 50 Kč.
 
Živnostenského rejstříku
Každá stránka 100 Kč.
 
Výpis z rejstříku trestů
Každá stránka 100 Kč.
 
Výpis z bodového hodnocení
- umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav 
trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z 
Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož
součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze
informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro 
styk s úřady. První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Seznam je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem
se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady
prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.
Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. První strana 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
První stránka 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Výpis z insolvenčního rejstříku
- základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
První strana 100 Kč, každá další stránka 50 Kč.
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí :
- u veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze 
povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů :
- pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost 
a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti
přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné
vydat i cizincům, kteří mají povolení  k dlouhodobému nebo trvalému pobytu
a bylo jim uděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RTv zastoupení,
musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji
totožnost.

  
  
 

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
10
4
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
4
17
5
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
4
24
5
25
4
26
4
27
4
28
4
29
4
30
5
31
5

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát