Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Výstavba vodovodu

15. 11. 2021 firma Aquarius stavbu na Křivoklátě dokončila a území městysu opustila.
Do konce listopadu proběhne ještě konečné předání stavby.
Od stavebního ruchu si ale na dlouho neodpočineme, protože ještě tento rok by měla nastoupit firma Ridera Bohemia a začít budovat tlakovou kanalizaci.

V říjnu 2021 došlo ještě k prodloužení nového řadu kolem čp. 250 tak, aby jej bylo možno napojit na stávající vodovodní řad.
U čp. 236 došlo ještě ke zbudování hydrantu a uzávěru (šoupěte).
Následně probíhaly ukončovací práce v podobě úklidu zbytků trubek apod.

V srpnu a září 2021 byly zhotoveny poslední úseky stavby (horní cesta panelové cesty v lokalitě Na Sokolí a propoje starého vodovodu s novým). Proběhly také úpravy na vodojemu.
Od poloviny října probíhají na novém vodovodním vedení tlakové zkoušky a dezinfekční proplachy.
Čeká nás ještě přepojení obou komor vodojemu na nové vedení. To se samozřejmě neobejde opět bez přerušení dodávek vody. O této skutečnosti budou odběratelé informování SMS zprávou.

Harmonogram prací od 2. 8. 2021

Do konce července budou dokončeny práce v ulici Lánská na výjezdu z Křivoklátu směrem na Lány. Bude zhotoveno druhé propojení se starým vodovodem, a to u čp. 3 (IVS LČR) a dokončeno zadláždění ulice Hradní, ze které by měly být následně odstraněny semafory, a tak bude průjezd po hlavní silnici opět plynulý.

Harmonogram prací od 26. 7. 2021

V polovině července byly dokončeny práce v ulici Pod lesem, kde se podařilo celou trasu zhotovit podvrtem. Nebylo tedy nutné hlavní silnici v úseku u Informačního centra LČR rozkopat. Nyní je již u čp. 4 zhotoveno i první propojení starého a nového vodovodu.

Podvrt se zdařil i po cestičce k hradu kolem bývalého "komunálu" v čp. 1.

Propojení ulic Pod lesem a Lesní probíhalo v úzké uličce mezi ploty ručním výkopem.

Ručně je nutné kopat i úsek od hlavní silnice směrem k hradu. Podloží je zde velmi tvrdé a práce probíhají pomalu.

Začátkem července se práce přesunuly na hlavní silnici (Hradní ulice) vedoucí kolem hradu. Doprava je zde řízena semafory. S některými úseky si vrtná souprava neporadila, a tak se pár metrů muselo zhotovit výkopem. Kvůli dostatečnému zásobení hradu vodou v případě požáru, bylo nutné přívod vody na hrad posílit. Při výkopových pracech byla odhalena i v minulosti špatně udělaná dešťová kanalizace, která byla zcela ucpaná a způsobovala vytékání vody na silnici pod parkovištěm. Dešťová kanalizace byla pročištěna a dojde k její opravě.

Harmonogram prací od 5. 7. 2021

Harmonogram prací od 28. 6. 2021

Harmonogram prací od 14. 6. 2021

V polovině června byly dokončeny práce vrtné soupravy v hlavní silnici vedoucí do Roztok. Nyní v tomto místě probíhají již jen dokončovací práce v podobě osazení hydrantů a uzávěrů vodovodních řadů.

Začátkem června byly zcela dokončeny práce ve sportovním areálu Kolečko

Harmonogram prací od 7. 6. 2021 

Harmonogram prací od 31. 5. 2021

Poslední květnový týden nás čeká podvrt pod Rakovnickým potokem u čp. 116 a dále pokračování výstavby vodovodu směrem na Roztoky.

V horní části Křivoklátu bude stavba pokračovat v panelové cestě nad parkovištěm směrem k dětskému hřišti.

Ve druhém květnovém týdnu byly dokončeny výkopové práce před obchodem Coop a také byly položeny vodovodní trubky přes hlavní parkoviště u kiosku čp. 255.

Pokračuje se ve stavbě v silnici směrem na Roztoky. Již je položena trubka v úzké cestě mezi restaurací U jelena a Rakovnickým potokem.

u obchodu Coop  směr Roztoky práce kolem potoka u Budského mostu

Harmonogram prací od 17. 5. 2021

Harmonogram prací od 10. 5. 2021

V prvním květnovém týdnu se podařilo zhotovení podvrtu pod Rakovnickým potokem u sportovního areálu Kolečko. 

Byl také realizován podvrt v parku u kostela na Amalíně. Vrtné soupravě se podařilo podrvtat i část silnice od obchodu Coop směrem k domu čp. 119. Při protahování vodovodní trubky vyvrtanou dírou ale došlo k zaseknutí trubky, a tak je realizační firma nucena tento úsek vykopat.

Zatím bez problémů pokračuje vrtání v hlavní silnici v Budech od budovy obecního úřadu směrem do Roztok. Doprava je zde řízena semafory.

Budy - ztížená dopravní situace

Harmonogram prací od 26. 4. 2021

Poslední dubnový týden budou dokončeny zbývající práce (propojení již položeného vedení a podvrtání Rakovnického potoka) ve sportovním areálu Kolečko. Druhá skupina dělníků bude pokračovat s výkopy kolem koslela a dětského hřiště pod obchodem COOP.

Od 4. 5. 2021 by měly být zahájeny práce v hlavní silnici směrem na Roztoky. Tento úsek bude velmi náročný na koordinaci dopravy.

V dubnu 2021 se pokračovalo s výkopy kole rybníka směrem ke křižovatce ulic Lánská a Hradní. Práce byly dokončeny 23. 4. 2021. Také bylo dokončena pokládka potrubí ve stráni pod hradem (Pod kuchyněmi), kde výkopy probíhaly ručně díky pro techniku neschůdnému terénu.

Harmonogram prací od 19. 4. 2021

Harmonogram prací od 12. 4. 2021 

V týdnu po Velikonocích (6. - 9. 4. 2021) byla dokončena trasa ulicí Zbečenskou a propojena s již položeným řadem od Nechlebárny.

  ulice Zbečenská  ulice Zbečenská     konec ulice Zbečenská

Byly dokončeny podvrty v areálu sportoviště Kolečko a také pokračuje ruční kopání Pod kuchyněmi k hradu.

V pátek 9. 4. 2021 byla usazena redukční šachta za budovou obecního úřadu.

usazení redukční šachty za úřadem

Harmonogram prací od 6. 4. 2021

V týdnu od 29. 3. 2021 se začíná s výkopy v ulici Zbečenská (od rybníka ke hřbitovu). Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat výkopově, nebude možné přes den v době prací (cca od 8 do 16 hodin) touto ulicí projíždět. Dále se bude pokračovat kolem rybníka až na křižovatku s hlavní silnicí II. třídy (k zrcadlu u Restaurace nad hradem). Budou zároveň připojeny již hotové řady z ulic Častonická, Na Ohrádce a řad od Nechlebárny. Aby v tomto dopravně důležitém úseku byly práce rychle hotovy, budou zde  pracovat dvě skupiny dělníků současně. 

Harmonogram prací od 29. 3. 2021

Harmonogram prací od 22. 3. 2021

V týdnu od 15. 3. 2021 se z důvodu tvrdého podloží a nemožnosti vrtat přistoupilo k výkopům v ulici Častonická od hasičské zbrojnice směrem k rybníku. Dokončila se část vodovodního řadu v ulici Na Sokolí kolem domu čp. 286, kde bude na konci ulice (na křižovatce) nový řad připojen na stávající.

Celý týden se také vrtná souprava doslova "pere" s kamennými bloky v uličce od horní části "panelky" podél plotu domu čp. 147. První úsek vrtná souprava zvládla, následně se přesunula k domu čp. 152 a zkouší vrtat z druhé strany. Ani to, bohužel, nejde, a tak do úzké uličky nastoupil bagr. Malý manipulační prostor a absence místa pro odložení vybagrované zeminy nejsou ideálními podmínkami pro práci.

Na Sokolí - mezi ploty u čp. 147

Vrtná souprava se od 16. 3. 2021 také pokoušela podvrtat horní část panelové cesty. Z důvodu kovové armatury v panelech dochází k rušení (stínění) signálu řízeného podvrtu. Nepomohlo ani dovezení lepšího přijímače, a tak zřejmě nezbyde nic jiného, než jednu řadu panelů vyndat a výkop bagrovat.

Harmonogram prací od 15. 3. 2021

Na konci 1. březnového týdne byly zatím dokončeny práce v ulici Ke Kolečku, kde firma zhotovolala opět dva vrty pod korytem Rakovnického potoka. V týdnu od 8. 3. 2021 pokračují práce podvrtem od čp. 105 směrem k budově úřadu městysu a následně k hranici hlavní silnice (k čp. 106). U budovy úřadu vrtná souprava narazila na velmi tvrdé podloží, se kterým si neumí poradit. Část trasy (kolem trafostanice za budovou úřadu) bude nutné zhotovit výkopem. Následně se směrem k hlavní silnici firma opět pokusí o podvrt.

Podvrtem se také pokračuje opět pod korytem potoka směrem do sportovního areálu Kolečko. Byla dovezena výkonnější vrtná souprava, protože ta, která zhotovolala podvrt v ulici Ke Kolečku, na podvrtání potoka nestačila. Bohužel zatím to vypadá, že to nezvládne ani tato větší souprava.

Poslední únorový týden dělníci pokračovali v ulici Ke Kolečku a započaly práce v ulici od čp. 115 směrem na Sokolí a v ulici Častonická. Směrem od nových ("lesáckých") bytovek se nakonec po počátečních potížích daří trasu směrem k rybníku podvrtávat. Do konce 2. březnového týdne by mělo dojít k ukončení prací u rybníka a následně se dělníci přesunou do ulice Na Sokolí (kolem čp. 286) a do uličky z horní části "panelky" dolů kolem domů čp. 238, čp. 188 až k čp. 237.

Harmonogram prací od 8. 3. 2021

Pravděpodobně v úterý 23. 2. 2021 budou ukončeny práce v ulici Na ohrádce (Zadní Lánská) a směrem k Nechlebárně. Dělníci se následně přemístí do ulice Častonická k bývalým "lesáckým" bytovkám (čp. 226 -229). Pokud to půjde, bude se podvrtávat. Prosíme obyvatele bytovek, aby pro příjezd auty využívali spodní cestu. Děkujeme.

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 se přemístí vrtná souprava do ulice Ke Kolečku. Vrtné soupravy by měly být dvě a budou pracovat proti sobě (každá z jednoho konce ulice).

Díky nepříznivým klimatickým podmínkám (velký mráz) byla stavba na pár dní přerušena. Od středy 17. 2. 2021 je v městysu již opět čilý stavební ruch.

V pondělí 8. 2. 2021 začne vytýčení trasy v ulici Častonická a Ke Kolečku. Pravděpodobně ve středu 10. 2. 2021 se začne vrtat v ulici Ke Kolečku. Záleží na počasí, zda nebude velký mráz. Vrtná souprava se musí chladit vodou, a ta by při velkých mrazem zamrzala. Od pondělí 15. 2. 2021 by pak měly začít výkopové práce v ulici Častonická.

V lokalitě kolem Nechlebárny měly práce probíhat podvrtem. Bohužel podloží je tak tvrdé, že za den provrtala firma cca 10 metrů a ještě zlomili jednu z tyčí k vrtací soupravě. Výstavba v této části městysu tedy musí proběhnout pomocí výkopů.

Vrtací souprava u Dubinky 29. 1. 2021   Na ohrádce 29. 1. 2021 Na ohrádce 1. 2. 2021 

Realizaci stavby vodovodu vyhrála ve výběrovém řízení firma AQUARIUS, spol. s . r. o.                z nedalekých Kyšic.

S výkopovými pracemi se začalo v pátek 22. 1. 2021 u vodojemu. Celkem budou v obci pracovat 3 skupiny dělníků. Výstavba je členěna do etap (VIZ níže v samostatném souboru). Předokládné ukončení výstavby hlavní řadu a přípojek na veřejných částech je 31. 12. 2021. Následně se budou moci začít připojovat nemovitosti. Co všechno si občané budou muset zařídit k povolení přípojky na svých soukromých pozemcích, bude zveřejněno nejpozději v létě 2021 v Křivokátských novinách a zároveň každá nemovitost obdrží informace dopisem.

Občané v konkrétních ulicích budou o chystaných pracech předem informováni pomocí SMS systému Infokanál. Informace budou dodatečně vkládány i do této rubriky.

http://vsozc.cz/cs/investicni-projekty/761-krivoklat-vodovod.html

Etapy výstavby 

Projekt - přehledný situační výkres 

Oznámení o zahájení prací 

Pro občany

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát