Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Výstavba tlakové kanalizace

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří jsou již napojeny na kanalizaci, že se v některých případech nyní v lednu 2024 stalo, že ve výtlačném potrubí z čerpací jímky do hlavního řadu zmrzla čerpaná odpadní voda. Zmrazek vytvořil v potrubí špunt, splašky se neodčerpávaly a řídící jednotka hlásila chybový provoz. Doporučujeme, aby si majitelé nemovitostí zateplili poklop čerpací jímky, např. vložením polystyrenové desky pod víko. Zvláště tam, kde je čerpací jímka umístěna daleko od nemovitosti, a není tak zdmi domu chráněna před povětrnostními podmínkami. Počasí nikdo z nás neovlivní, a tak je lépe zamrznutí předejít.
 

Důležité informace o fungování domovních čerpacích stanic odpadních vod (dále "DČSOV"), včetně kontaktu na dispečink poruch najdete v letáku: informace o DCSOV

Další zajímavé informace lze nalézt na webových stránkách provozní firmy VODAKVA na odkaze: https://www.vodakva.cz/cs/o-vode/tlakova-kanalizace.html

Na tomto odkaze můžete zhlédnout krátký film o novém vodovodním a kanalizačním systému Městečko - Křivoklát: https://youtu.be/3RzcBXgJx80

tisková zpráva - 12.04.2023 - ukončení stavby

přehled financování - letak - ukončení stavby vodovod a kanalizace Městečko - Křivoklát

Majitelé nemovitostí, kteří již mají na stavbu svých domovních přípojek (kanalizačních i vodovodních) vydaný územní souhlas stavebním odborem Úřadu městysu Křivoklát, si mohou domluvit konkrétní termín připojení kanalizace přímo s pracovníkem firmy VODAKVA panem Cikaníkem na tel.: 724 213 826.
Pro případ, že by se někdo před stavbou chtěl poradit a domluvit, bude pan Cikaník pro občany přítomen v budově Úřadu městysu Křivoklát vždy od 9 do 14 hodin, a to v tyto termíny:
03.04.2023
03.07.2023
01.09.2023
06.11.2023

leták - informace k tlakové kanalizaci

Vzhledem k tomu, že se výstavba kanalizace pomalu blíží ke svému konci (v listopadu dojde k předání stavby a následně v měsíci prosinci 2022 ke kolaudaci), bude možné od počátku roku 2023 začít na kanalizaci připojovat jednotlivé nemovitosti.
Majitel každé nemovitosti, která se bude chtít připojit, musí mít platný územní souhlas vydaný stavebním odborem Úřadu městysu Křivoklát.
K vydání územního souhlasu je potřeba u všech nemovitostí doložit projektovou dokumentaci (kdo ji měl vypracovanou v předešlých letech, ale nemá ji již k dipozici, může si ji vyzvednout na našem úřadě), souhlas AOPK - Agentury ochrany přírody a krajiny (kdo měl projektovou dokumentaci z minulých let, měl i souhlas AOPK, který je platný a může jej obdržet opět na našem úřadě), souhlas provozní firmy VODAKVA (opět je k vyzvednutí na našem úřadě pro ty, kteří si v minulosti nechali zpracovat a zaplatit projektovou dokumentaci obcí), sdělení existence sítí ČEZ a CETIN (dokument lze jednoduše získat přes internet, rádi Vám s tím pomůžeme).
některých nemovitostí (záleží na tom, v které části obce nemovitost leží a kudy povede přípojka po soukromém pozemku) bude potřeba kromě výše uvedených souhlasů doložit ještě souhlasy další, např. MěÚ Rakovník, Odbor lesního hospodářství (u nemovitostí, které se nacházejí blíže než 50 m od lesa); dále MěÚ Rakovník, Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu (u nemovitostí v zóně hradu Křivoklát - leží v ní téměř celá obec); souhlas Správy železnic (u nemovitostí blíže než 60 m od dráhy); Povodí VltavyMěÚ Rakovník, Odbor vodního hospodářství (u nemovitostí, jejichž přípojka je
v záplavovém území Rakovnického potoka, nebo s tokem sousedí či se ho dotkne - týká se všech nemovitostí v blízkosti Rakovnického potoka); souhlas majitele sousedního pozemku v případě, že přípojka vede blíže než 2 m od hranice pozemků (zde může být sousedem KSÚS - Krajská správa a údržba silnic nebo Městysu Křivoklát nebo majitel sousední nemovitosti) a další. Která povolení si musí majitel nemovitosti vyřídit, se odvíjí od každého konkrétního případu. Rádi Vám poradíme.

Každá nemovitost také obdrží od městysu zdarma domovní čerpací jímku (je nutné podepsat předávací protokol). Kdo chtěl již v letošním roce, a o jímku telefonicky či písemně požádal, ji již obdržel. Pro letošní rok jímky již NEJSOU k dispozici. Jejich distribuce bude opět zahájena až v roce 2023, a to opět na základě vzneseného požadavku.

Mezi občany je poptávka po firmách, které by s pracemi pomohli.
Je možné oslovit např. tyto firmy:
Stavebniny Čech - tel.: 313 558 935, 777 006 845 - zemní práce
p. Adam Havlík -  tel.: 602 561 173, mail: adam.havlik94@gmail.com - zemní práce
p. Červený - tel.: 606 959 325 - zemní práce
p. Toth - tel.: 739 065 359, mail: TothR@seznam.cz - zemní i instalatérské práce
 

Pozvánka na informativní schůzku s občany

Popis čerpací jímky      Popis čerpací jímky 2      Popis čerpací jímky 3

Schéma připojení     

Možnost elektrického připojení 1     Možnost elektrického připojení 2

 

Harmonogram prací od 7. 11. 2022

Harmonogram prací od 31. 10. 2022

Z důvodu uzavření části Bud (kvůli asfaltování) je omezena i autobusová doprava (např. linka 578 do Křivoklátu nezajíždí vůbec, linka 555 končí na Amalíně a některé méně využívané spoje jsou dočasně zrušeny zcela).
Prosíme, sledujte jízdní řády na www.idos.cz, kde jsou nejaktuálnější informace. Městys nemá k dispozici jiné informace, než jsou zveřejněny na idosu.
Výluku na železnici nadále zajišťuje náhradní autobusová doprava, která je vedena přes Zbečno. 
Výlukové jízdní řády jsou k dispozici níže. 

Harmonogram prací od 24. 10. 2022

Z důvodu asfaltování povrchů po stavbě kanalizace na silnici č. 201 a 227 (v Budech ve směru
z Městečka na Roztoky) bude CELKOVÁ UZÁVĚRA. 
První etapa bude od soboty 22. 10. 2022 do 6. 11. 2022 v úseku od pošty k viaduktu křivoklátské školy.
Druhá etapa pak následně od 7. 11. 2022 do cca 16. 11. 2022 (v závislosti na počasí).

Na opravované úseky nebude možné vůbec vjíždět auty.
Prosíme občany, aby si včas auta vyparkovali mimo zmíněné úseky.
Děkujeme.

Autobusová doprava do školy při první etapě bude zajištěna po objízdné trase, která povede přes Velkou Bukovou a Městečko.
Některé spoje (např. některé časy linky 555) budou zkráceny a budou končit na Amalíně u rybníka. Sledujte výlukový jízdní řád.
 

Harmonogram prací od 17. 10. 2022

Harmonogram prací od 10. 10. 2022

Harmonogram prací od 3. 10. 2022

Harmonogram prací od 26. 9. 2022

Harmonogram prací od 19. 9. 2022

Harmonogram prací od 12. 9. 2022

Harmonogram prací od 5. 9. 2022 

Firma Froněk bude v týdnu od 5. 9. 2022 v ulicích Lesní (pod IVS Lesů ČR), Lánská, na návsi kolem rybníka a od rybníka kolem Nechlebárny (sídlo správy LČR) až opět k Lánské ulici upravovat povrchy pro konečné asfaltování.
V těchto místech bude větší pohyb velkých strojů a ulice budou omezeně průjezdné.
Prosíme, sledujte dění v blízkosti svých nemovitostí, neostýchejte se pro informace zavolat na úřad, nebo se přímo dotázat pracovníků firmy Froněk na denní plán prací, aby se nestalo, že nebudete kvůli čerstvě položenému asfaltu vyjet autem od své nemovitosti. 

Harmonogram prací od 29. 8. 2022

Harmonogram prací od 22. 8. 2022 

Harmonogram prací od 15. 8. 2022

Harmonogram prací od 25. 7. 2022

Harmonogram prací od 18. 7. 2022

V souvislosti s pokračováním výstavby kanalizace prosíme občany, aby se snažili po dobu výstavby neparkovat svá auta v ulici (momentálně se týká ulice Lesní a Pod lesem), aby nedošlo k jejich poškození projíždějící technikou apod.
Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Harmonogram prací od 11. 7. 2022

Harmonogram prací od 4. 7. 2022

Harmonogram prací od 26. 6. 2022

Znovu apelujeme na všechny občany, ale zvláště v Budech podél hlavní silnice na Roztoky a v ulici Lánská, aby měli připraven výkop za plotem na svém pozemku na přípojky. Pokud u nemovitosi připravený výkop nebude, realizační firmy udělají přípojku jen na hranici soukromého pozemku (k oplocení) a výkop zasypou. To je běžný postup, který je v souladu s projektem.
Až se bude chtít majitel nemovitosti připojit a přípojku prodloužit i po svém pozemku, bude muset znovu odkrýt i výkop na veřejné části, aby přípojku mohl napojit. Bylo by to zbytečné kopání a náklady navíc. Připravený výkop usnadní do budoucna práci hlavně majiteli nemovitosti.
Děkujeme za spolupráci.

V Budech od železničního viaduktu u základní školy až k budově "Rybářů" byly na silnici vyznačeny kanalizační přípojky (oranžovým sprayem ve tvaru písmene T).
Znovu prosíme občany, aby si zkontrolovali, zda je přípojka zakreslena na správném místě. Dle našeho mínění nejsou všechny vyznačeny dobře, protože někde směřují nelogicky do vchodových dveří či pod okno.
V případě nesrovnalostí kontaktujte, prosím, buď paní starostku na čísle 603 558 052 nebo stavbyvedoucího pana Hanzlíčka na čísle 601 305 183.
Děkujeme za spolupráci.

 

Harmonogram prací od 20. 6. 2022

Harmonogram prací od 13. 6. 2022

Harmonogram prací od 6. 6. 2022

Harmonogram prací od 30. 5. 2022

Harmonogram prací od 23. 5. 2022

Harmonogram prací od 16. 5. 2022

Harmonogram prací od 9. 5. 2022

Harmonogram prací od 2. 5. 2022 

Harmonogram prací od 25. 4. 2022 

Harmonogram prací od 19. 4. 2022

Harmonogram prací od 11. 4. 2022

Harmonogram prací od 4. 4. 2022

Harmonogram prací od 28. 3. 2022 

Harmonogram prací od 21. 3. 2022 

Harmonogram prací od 14. 3. 2022

Harmonogram prací od 7. 3. 2022

Harmonogram prací od 28. 2. 2022

Harmonogram prací od 21. 2. 2022

Od 14. 2. 2022 započaly práce pod bytovkami čp. 226 - 229 směrem k ulici Zbečenská.
Dále také pokračují výkopy v ulici Na ohrádce. Zhruba od poloviny této ulice práce již nepokračují tak rychle, protože podloží je velmi kamenité a je třeba používat zbíjecí kladivo.
V ulici Ke Kolečku a přímo v areálu sportoviště Kolečko probíhá výstavba přípojek.
Poslední parta řemeslníků pokračuje na panelové cestě Na Sokolí. Původně bylo plánováno v tomto týdnu připravit startovací jámy pro vrtací soupravu jen v části od čp. 236 k čp. 234. Nakonec ale došlo k pracem v celé části panelové cesty od čp. 236 až k čp. 244. Tímto neplánovaným rozsahem prací byl zkomplikován příjezd občanům k jejich nemovitostem. Za to se firma Ridera omlouvá.
Práce zde probíhají řízeným podvrtem. 

Harmonogram prací od 14. 2. 2022

Harmonogram prací od 7. 2. 2022 

V druhém únorovém týdnu pokračují práce na přípojkách v lokalitě Ke Kolečku a v ulici na Chmelnici.
Byly dokončeny práce v lokalitě směrem k Nechlebárně (sídlo Lesů ČR). Nyní firma tuto cestu upravuje a přesunula se i do ulice Na ohrádce.
Třetí parta dělníků pokračuje v pokládce panelů ve slepé ulici směrem k čp. 245. Vzhledem ke špatnému podkladu se v této části firma zdržela místo plánovaných cca 10 dní skoro měsíc. Konec slepé panelové cesty byl 4. 2. 2022 podvrtán.

Harmonogram prací od 31. 1. 2022

Od druhého lednového týdne pokračuje subdodavatelská firma Kožený s výkopovými pracemi kolem Nechlebárny (sídlo LČR) směrem k rybníku.
Druhá dodavatelská firma Fimorek zahájila práce v ulici Ke Kolečku. Zde je kanalizace již položená a zhotovují se kanalizační přípojky.
Tato firma také pokračuje s výstavbou kanalizace formou podrvtů kolem zdravotního střediska v ulici Na Chmelnici. K položenému potrubí také rovnou zhotovuje přípojky na hranici soukromých pozemků.
Firma Ridera zahájila práce ve slepé ulici na panelce v lokalitě Na Sokolí.
Po odstranění panelů z cesty se zjistilo, že podloží je jílovité, velmi nestabilní a docházelo k zapadnutí velkého bagru. Měkké podloží ztěžuje a časově prodlužuje práce.
Firma musela odvézt 5 nákladných aut materiálu a přivézt menší, lehčí, bagr, aby se dalo ve stavbě pokračovat. I zde jsou rovnou zhotovovány přípojky k nemovitostem.
Zbylé části panelové cesty by chtěla firma Ridera zkusit podvrtat.

Prosíme občany, aby ve věci přípojek ke svým nemovitostem komunikovali se stavbyvedoucím panem Hanzlíčkem (tel. 601 305 183) a potvrdili si s ním umístění přípojky.
Do 14 dní také občané obdrží do svých poštovních schránek dopis s návodem k získání povolení stavby přípojek na soukromých pozemcích.

Harmonogram prací od 24. 1. 2022 

Subdodavatelská firma Inženýrské stavby Kožený zahájila výstavbu kanalizace
ve středu 15. 12. 2021 výkopovými pracemi v ulici nad Nechlebárnou (sídlo LČR).
Prace budou pokračovat jen do úterý 21. 12. 2021. Výstavba pak bude pokračovat hned od prvního lednového týdne nového roku 2022.

Harmonogram prací od 17. 1. 2022 
Harmonogram prací od 6. 1. 2022 

harmonogram prací 

Výběrové řízení na zhotovitele tlakové kanalizace vyhrála firma Ridera Bohemia, a. s., která plánuje začít s výstavbou v prosinci 2021.
V následujích dnech dostanou občané od firmy do svých poštovních schránek dopis, kde bude nastíněno, co nás při výstavbě čeká.
Stavbyvedoucím této akce je pan Libor Hanzlíček, na kterého se můžete obracet s případnými dotazy. Kontakt je: 601 305 183.

projekt - část u viaduktu před ZŠ
projekt - Budy k čp. 279 
projekt - kolem ČOV a hradu
projekt - Budy kolem zdravotního střediska
projekt - Na Sokolí a kolem čp. 115 
projekt - kolem parkoviště a čp. 3 
projekt - Kolečko a část Lesní ulice
projekt - kolem bytovek 
projekt - Amalín kolem rybníka 
projekt - část ulic Lánská, Na ohrádce, Pod lesem

 

Informace pro uživatele tlakové kanalizace

Plánek tlakové kanalizace

Příklad domovní čerpací stanice

Pro občany

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát