Městys Křivoklát
Městys Křivoklát

Nejdůležitější předpisy

 

  Přehled předpisů, podle nichž Úřad městysu ve věci poskytování
  informací rozhoduje:

 -
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
   k informacím, v platném znění (upravuje postavení
   oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí
   o poskytnutí informací, postup při rozhodování 
   a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě
   odmítnutí informací),

 -zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
  změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento
  zákon upravuje používání elektronického podpisu,
  poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností
  stanovených tímto zákonem a sankce za porušení
  povinnotí stanovených  tímto zákonem.

 - zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických
  podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení
  zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém  podpisu a o 
  změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
  podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 
  517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

 - zákon č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických
   podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení
   zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
   změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém
   podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č.
   517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

 - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních
   samosprávných celků a jiných orgánů, právnických
   a fyzických osob, pokud vykonávají působnost
   v oblasti veřejné správy.
 
 - zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
   autorizované konverzi dokumentů (tento zákon upravuje
   elektronické úkony státních orgánů a orgánů územních
   samosprávných celků vůči fyzickým a právnickým osobám,
   elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem
   prostřednictvím datové schránky.
 
 - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   (stavební zákon)
 
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 
Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

Úřad

Interaktivní mapa Městyse Křivoklát

mapa

Mobilní aplikace

V Obraze
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Hlášení ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
4
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2

Jsme členy

Zápatí Městys Křivoklát