Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na referenta stavebního odboru

Informace ke stažení

Personální zabezpečení:
 

 Bc. Vilma Šímová     
 -  vedoucí stavebního odboru    
 
  Andrea Lerochová
-   referentka stavebního odboru             
lerochova@mestys-krivoklat.cz
 
 
 Územní působnost:
 Územní obvod stavebního odboru zahrnuje katastrální území obcí Branov, 
 Karlova Ves, Městečko, Nezabudice, Pustověty, Račice,  Roztoky (včetně
 katastrálního území Karlov), Sýkořice, Velká Buková (včetně katastrálního
 území Kalubice) a Zbečno (včetně katastrálního území Újezd nad Zbečnem).
 Rozsah zajišťované agendy:
 Územní plánování a stavební řád:
 ·         vydávání územních rozhodnutí (umísťování staveb, využití pozemku,  
         ochranná pásma, dělení nebo zcelování pozemků),
 ·         vyřizování ohlášení podle stavebního zákona pro obce Křivoklát, 
         Roztoky (včetně katastrálního území Karlov), Branov, Sýkořice, Velká
         Buková, Karlova Ves, Nezabudice, Pustověty, Městečko, Račice,
         Zbečno (včetně katastrálního území Újezd nad Zbečnem),
 ·         vydávání veškerých stavebních povolení,
 ·         povolování reklamních zařízení a terénních úprav,
 ·         kolaudace staveb,
 ·         odstraňování staveb,
 ·         přestupky a správní delikty.
 Ochrana zemědělského půdního fondu:
 ·         vydávání rozhodnutí o odvodu za vynětí zemědělské půdy ze ZPF (dle
         kompetence pověřeného úřadu),
 ·         rozhodnutí o pochybnostech (dle kompetence pověřeného úřadu),
 ·         přestupky v oblasti ZPF.
 Silniční hospodářství:
 ·         vydávání povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací v městysu
         Křivoklát (překopy, zřizování sjezdů, ukládání inženýrských sítí, zábory,
         pořádání sportovních a kulturních akcí),
 ·         příslušný silniční správní úřad v rozsahu kompetencí pověřeného úřadu,
 ·         ohlášení údržby místních komunikací,
 ·         přestupky v oblasti silničního hospodářství.
 Úřední dny:
 Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
 Středa:    8.00 – 17.00 hod.
 V ostatní pracovní dny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.
 
 Adresa:
 Úřad městysu Křivoklát
 stavební odbor
 ul. Dr. Miroslava Tyrše 93
 270 23 Křivoklát

 
 Spojení:
 Tel.: 313 558 982,  313 558 276