Obsah

 Obecně závazná vyhláška městysu Křivoklát č. 1/2010, o místních poplatcích
 
 Obecně závazná vyhláška městysu Křivoklát č. 2/2010, o poplatku za komunální
 odpad