Navigace

Obsah

 Opatření obecné povahy Zastupitelstva městysu Křivoklát č. 1/2010

 Územní plán - text - Návrh

 Územní plán - text - Odůvodnění

 Územní plán - výkresy - Seznam

 Územní plán - Koordinační výkres

 Územní plán - Technická infrastruktura - vodní hospodářství

 Územní plán - Výkres širších vztahů

 Územní plán - Hlavní výkres

 Územní plán - Předpokládané zábory půdního fondu

 Územní plán - Technická infrastruktura - energetika, spoje

 Územní plán - Základní členění území

 Územní plán - Veřejně prospěšné stavby