Navigace

Obsah

 Obřadní síň městysu křivoklát se nachází v zasedací místnosti Úřadu 
 městysu Křivoklát.
 
 Svatební obřady probíhají i na jiném vhodném místě, např. v obřadní síni hradu Křivoklát. 
 Matriční úřad zadává snboubencům časové termíny tak, aby na sebe navazovaly.

 Termín svatby je nutné předem domluvit na matrice Úřadu městysu Křivoklát,
 tel.: 313 558 329, mob. tel.: 603795243,  e-mail: hruskova@mestys-krivoklat.cz .
 
 Úředními dny jsou pondělí a středa od 8.00 do 16.30 hod. Matrika vám po telefonické, příp.písemné domluvě rezervuje termín sňatku a po té je nutné, abyste matriku osobně navštívili. Zde vyplníte potřebné dotazníky, které je možné si předem stáhnout na webových stránkách městysu. S sebou přinesete následující doklady: občanské průkazy, rodné listy, (popř. rozsudek o rozvodu, rodné listy společných dětí).

 #

  Za svatební obřad na hradě Křivoklátě zaplatíte 10.500 Kč pro občany s trvalým
  pobytem na území ČR.
 
  Tento poplatek zahrnuje: pronájem obřadní síně, správní poplatek, parkování pro 3 svatební
  automobily u hradu, slavnostní přípitek, živou hudbu.
   V obřadní síni hradu a v celém areálu hradu je zakázáno na novomanžele v duchu zvyklostí házet rýži, hrách, konfety či cokoliv jiného, rozhazovat okvětní lístky, rozbíjet talíře pro štěstí apod.
  V průběhu obřadu je možno pořizovat fotoreportáž a videoreportáž bez poplatku, počet osob pořizujících reportáž zdarma je omezen maximálně na 2 osoby. Fotografové mají možnost v obřadní síni hradu Křivoklát fotografovat před samotným obřadem. V průběhu svatebního obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího a matrikářky". Pro fotografa platí stejná pravidla onlékání jako pro ostatní svatebčany.

#
Poplatky se platí Městysu Křivoklát, a to zálohu ve výši 2.500 Kč do 14 dnů od rezervace svatebního obřadu v hotovosti, poštovní poukázkou nebo převodním příkazem a zbytek platby nejpozději měsíc před termínem konání svatebního obřadu.

.
 

 

 Svatební obřady se budou v roce 2019 konat v těchto časech:

  10.00 hod,; 10.45 hod.; 11.30 hod.; 12.15 hod.

 Matriční úřad vypisuje na rok 2019 tyto termíny pro konání svatebních obřadů:

 a) obřadní síň Městysu Křivoklát - úterý, čtvrtek, pátek

 b) na jiném vhodném místě - obřadní síň hradu Křivoklát:

      26. 01.; 23. 02.; 23. 03.; 27. 04.; 25. 05.; 15. 06.; 20. 07.; 10. 08.; 14. 09.; 19. 10;16.11.           

  V době konání kulturních akcí na hradě Křivoklát neoddáváme.

   c) na jiném vhodném místě - mimo obřadní síň hradu:

       08. 06.; 15. 06.; 20. 07.; 24. 08.;14.09.

 

  Úřad městysu Křivoklát si vyhrazuje právo možné změny data konání z organizačních důvodů.

 

 

 

 #

 

 Věříme, že tyto informace přispějí ke klidnému a důstojnému obřadu,
 a snoubenci i svatební hosté si odnesou neopakovatelné vzpomínky na
 svatební den na Křivoklátě.